V katastru města Seč se také nachází malá obec Počátky. Ta se rozprostírá na úpatí Želených hor, v okolí lesa, kde rostou statné dubové a nebo smrkové stromy.

Na místním hřišti se za krásného babího léta uskutečnilo první setkání rodáků a přátel obce Počátky. „Jsem rád, že jste se sešli v tak hojném počtu při prvním srazu rodáků naší obce. S myšlenkou uspořádat tuto akci přišel můj bratr a já s manželkou jsem se ujal její realizace,“ vítal účastníky milého setkání Vladimír Toman. Pro všechny přítomné bylo připraveno bohaté občerstvení od místních žen. To již rodáci a přátele se vzájemně představovali, měli s sebou na ukázku staré zapomenuté fotografie, které pomohly oživit vzpomínky dávné třeba i několik desetiletí.

„Obec kdysi měla základní školu, byl tady místní národní výbor, kdysi dávno zde byly tři hospody a mnoho malých i velkých hospodářství,“ zavzpomínal na padesátá léta Alexandr Hančár, který v obci našel pro svůj život manželku.Další krásné vzpomínky na dětská léta, na jednotřídku, na částečně prožitý život měla mezi svými také rodačka, narozená v roce 1933, Věra Novotný, rozená Hubáčková.

První doložené písemné zmínky o obci sahají do roku 1392. Malebná vesnička Počátky se katastrálně dělí na Dolní a Horní. Byla inspirací pro mnoho malířů Železných hor, jako třeba byl Jindřich Průcha. V současné době v Počátkách žije okolo 120 obyvatel. Obec je známá také svojí rekreační oblastí a svým malebným rybníkem lidově nazývaným „Spodní rybník.“

V současné době je nejstarší obyvatelkou obce Počátky Hana Kupová, narozená v roce 1928, a nejmladší občankou teprve před měsícem narozená Nikola Krumlová.

Samozřejmostí při této společenské akci bylo společné focení na památku a prohlídka hasičské techniky.

(pv)