Ministerstvo pro místní rozvoj, jako vyhlašovatel soutěže, slíbilo každému vítězi Zelené stuhy v krajském kole dotaci 600 tisicí korun na investiční akce v obci. „Z nepochopitelných důvodů však byla převedena pravomoc k udělování ceny na ministerstvo životního prostředí a to ji potom předalo svým agenturám ochrany přírody. Jak jsme ale zjistili, cena za vítězství je vázána na protislužbu za provedení určité práce v rámci ochrany přírody. To pro nás znamená velké zklamání,“ říká místostarosta obce Radek Pešek.

Do teritoria Krásného pravomoc Agentury ochrany přírody nespadá, nachází se totiž v Chráněné krajinné oblasti Železné hory. „Starosta obce Jaroslav Kučera se mnou a se zástupci CHKO Františkem Bártou, Alešem Kopeckým a Zdenou Koberovou naštěstí našli řešení a vyšli obci maximálně vstříc. Nebýt těchto erudovaných lidí, nedostala by třetí nejzelenější obec v republice za svoje snažení vůbec nic,“ zdůrazňuje trpce Radek Pešek.

Likvidace skládky

V rámci Programu o péči a krajinu v chráněné krajinné oblasti byly nalezeny pro obec realizovatelné akce, za které mohlo Krásné dostat určitou odměnu. Obec tak za pomocí hasičů zrekultivovala na vlastní náklady skládku ve starých vápencových dolech, kde se nacházel starý komunální odpad, ale také starý eternit. Skládka se rekultivovala ručně a odpad se třídil na řízené skládky tak, jak bylo uvedeno ve smlouvě. Dále bylo dohodnuto, že obec bude vysazovat stromové aleje ve spolupráci s místním podnikatelem Milanem Tomáškem Zde se rýsuje další odměna státu za provedenou práci z výhry, kterou lidé z Krásného vnímají jako trest.

Zelená stuha: zklamání z výhry

Výhra za péči o zeleň a životní prostředí nebude obci vyplacena v avizované výši. I když se místní lidé kvůli paradoxním pravidlům soutěže Vesnice roku snaží si tento „dar nedar“ odpracovat.

„Díky vedoucímu nasavrcké Správy Chráněné krajinné oblasti Františku Bártovi a jeho spolupracovníkům se podaří ze státu dostat pro obec Krásné alespoň část slíbené ceny za Zelenou stuhu a zklamání není tak velké. Zklamání. Ano, to je to slovo, které mě a starostu trápí v této věci od slavnostního vyhlášení výsledků v Senátu ČR. Toto vyhodnocení bylo provedeno současně s vyhodnocením Oranžové stuhy, která se uděluje za spolupráci se zemědělským subjektem v obci. Vítězové Oranžové stuhy totiž dostali šeky v hodnotě 600 tisíc korun přímo na místě před očima udivených vítězů Zelené stuhy. Jaká nespravedlnost, že? Avšak oranžovou stuhu dotuje ministerstvo zemědělství, které disponuje daleko většími prostředky. Nabízejí se tak slova našeho starosty: obec byla po zásluze potrestána,“ dodává Radek Pešek.

Rozčarování nad pravidly soutěže Vesnice roku je značné, ale obec se sto šedesáti osmi obyvateli snaží dál. Přihlásila se i do letošního krajského kola, kde okres Chrudim reprezentuje společně s obcemi Jenišovice a Stolany. „Byl bych velice rád, aby se zvýšil počet soutěžících,“ uvedl v tiskové zprávě radní Pardubického kraje Václav Kroutil.

Dvě desítky obcí v kraji usilují o titul Vesnice roku 2009

Pardubice (28. 5. 2009) - Do patnáctého ročníku soutěže Vesnice roku se v Pardubickém kraji přihlásilo 22 obcí. Tradičně nejvíce přihlášených vesnic je ze svitavského okresu, v desítce uchazečů o titul se objevuje také město Bystré.

„Soutěže se mohou zúčastnit obce vesnického charakteru, kde žije maximálně 5250 obyvatel. Bystré podmínku splňuje, má 1634 obyvatel,“ vysvětlil radní Václav Kroutil, proč se může město ucházet o titul Vesnice roku. Obce Jenišovice, Krásné a Stolany reprezentují Chrudimsko. Hodnotící komise si prohlédne také obce Lukavici, České Heřmanice a Mistrovice na Ústeckoorlicku. Z Pardubicka usiluje o zlatou stuhu, kterou obdrží vítěz krajského kola, šest vesnic. Mezi přihlášenými se objevují Horní Ředice, které titul Vesnice roku získaly již jednou, a to v roce 2002.

close zoom_in Radní Kroutil si představuje, že se soutěž bude v budoucnu nadále rozvíjet: „Byl bych velice rád, aby se zvýšil i počet soutěžících, protože venkovské obce si pozornost veřejnosti jistě zaslouží.“ Do obcí se chystá komise začátkem června. „Prvního června vyjedeme na Svitavsko, poslední obec navštívíme 10. června,“ přiblížil harmonogram návštěv radní Václav Kroutil. Na obecním úřadě se budou členové hodnotitelského týmu zajímat o podporu podnikání, informační technologie¸ ale také občanskou vybavenost nebo péči o zeleň. Důležitou roli při rozhodování sehrají také aktivity občanů a společenský život. Nejkrásnější obec Pardubického kraje postoupí do celostátního finále.

Soutěž Vesnice roku Pardubického kraje považují starostové za prestižní záležitost. Obce mohou získat stuhy za společenský život, za činnost mládeže, za péči o zeleň a životní prostředí a za spolupráci obce a zemědělského subjektu. Pardubický kraj finančně podporuje vítěze a obce oceněné stuhami, odměnu též získá jedna vesnice za vzorné vedení knihovny. Soutěž v Pardubickém kraji je vyhlašována od doby založení krajů, dříve soutěžily obce za Východočeský kraj.

Přehled vítězných obci:

2001 – Kameničky, zvítězily i v celostátním kole
2002 - Horní Ředice
2003 - Trpín
2004 - Jaroměřice
2005 - Borová
2006 - Lubná
2007 - Morašice
2008 - Osík

Magdalena Navrátilová, tisková mluvčí

OBEC KRÁSNÉ: 3. nejzelenější obec v ČR byla po zásluze potrestána

Obec Krásné se přihlásila v loňském roce do soutěže o „Vesnici roku“ a získala v rámci v krajského kola této soutěže „ Zelenou stuhu“ , která se uděluje za péči o zeleň a životní prostředí. Všechny nejlepší obce v jednotlivých krajích postoupily do celostátního kola a byly potom vyhodnoceny slavnostně v Senátu ČR. V tomto celostátním kole získala obec Krásné třetí místo. S trochou nadsázky lze proto říci, že je obec Krásné třetí nejzelenější obcí v České republice v r. 2008.

Nechci čtenáři přibližovat skutečnost jak je těžké takovéto ocenění získat, ale chci zde přiblížit postup udělení ceny za vítězství, respektive za zelenou stuhu, který zavání obrovskou byrokracií a je pro mnohé občany nepochopitelný.

Ministerstvo pro místní rozvoj, jako vyhlašovatel soutěže, slíbilo každému vítězi Zelené stuhy v krajském kole dotaci 600 tis. Kč. na investiční akce v obci. Pro nás z nepochopitelných důvodů však převedlo MMR pravomoc udělování cen za zelenou stuhu na ministerstvo životního prostředí a to potom na svoje agentury pro ochranu přírody.

Z uvedené ceny už však není v této chvíli cena za vítězství, ale protislužba za provedení určité práce v rámci ochrany přírody. Obec Krásné má ještě tu smůlu (nakonec možná štěstí), že pravomoc Agentury ochrany přírody na její teritorium nespadá, protože se nachází v CHKO Železné hory.

close zoom_in Starosta obce Jaroslav Kučera se mnou a se zástupci CHKO RNDr. Františkem Bártou, Ing. Alešem Kopeckým a Ing. Zdenou Koberovou naštěstí našli řešení a vyšli obci maximálně vstříc a nebýt těchto erudovaných lidí na CHKO v Nasavrkách nedostala by 3. nejzelenější obec v republice za svoje snažení vůbec nic.

V rámci Programu o péči a krajinu na CHKO našla uvedená skupina pro obec realizovatelné akce, za které (při jejich splnění) mohla dostat určitou odměnu. Obec tak za pomocí hasičů zrekultivovala skládku ve starých vápencových dolech, kde se nacházel starý komunální odpad, ale také starý eternit. Zde měla obec samozřejmě náklady na odměnu hasičům a uložení odpadu podle jeho druhu na řízené skládky. Skládka se rekultivovala ručně a odpad se třídil na řízené skládky tak, jak bylo uvedeno ve smlouvě. Dále bylo dohodnuto, že obec bude vysazovat stromové aleje ve spolupráci s místním podnikatelem p. Milanem Tomáškem a další ve své režii a zde se rýsuje další odměna za provedenou práci.

Celková částka pro obec dosáhne možná poloviny slibované dotace, avšak díky RNDr. Bártovi a jeho spolupracovníkům se podaří ze státu dostat pro obec Krásné alespoň část slíbené ceny za Zelenou stuhu a zklamání není tak velké.

Zklamání, ano, zklamání, to je to slovo, které mě a starostu trápí v této věci od samého vyhodnocení v Senátu, protože toto vyhodnocení bylo provedeno současně s vyhodnocením Oranžové stuhy (která se uděluje za spolupráci se zemědělským subjektem v obci) a vítězové Oranžové stuhy dostali šeky v hodnotě 600 tis. Kč přímo na místě před očima udivených vítězů Zelené stuhy.

Jaká nespravedlnost, že? Avšak oranžovou stuhu dotuje ministerstvo zemědělství, které disponuje daleko většími prostředky. Nabízejí se tak slova našeho starosty: „obec byla po zásluze potrestána“.

Spokojeni jsou proto jen hasiči, kteří díky tomuto „nepořádku“ na ministerstvech měli možnost pro obec a pro životní prostředí něco udělat a dostali proto od obce odměnu za náročné provedení rekultivace skládky.

V přímém kontrastu s ministerstvy je Pardubický kraj. Ano Pardubický kraj nám předal na krajském vyhodnocení v Osíku z rukou tehdejšího hejtmana Ing. Ivo Tomana a vícehejtmana Ing. Miloslava Línka šek v hodnotě 60 tis., který byl určený na investiční akce v obci a tak jsme je také použili.

Tímto článkem chci poděkovat vedení Pardubického kraje, vedení CHKO Železné hory v čele s RNDr. Františkem Bártou, Ing. Alešovi Kopeckému, Ing. Zdeně Koberové za velmi vstřícný přístup, starostovi obce Jaroslavovi Kučerovi za velkou zásluhu o získání Zelené stuhy, panu Milanovi Tomáškovi za spolupráci v realizaci některých akcí a také všem hasičům, kteří se zúčastnili všech 4. etap rekultivace skládky.

Bc. Radek Pešek, místostarosta obce Krásné