Krucifix, který je dominantou malé obce Bylany, byl opravdu ve špatném stavu, což odhalilo především bližší ohledání restaurátorem.

„To poškození je často vidět až zblízka, nebo z lešení. Od deseti metrů to nevypadá tak zle, ale po čištění se vše ještě ukáže. Najednou jsou vidět staré tmely a rozdíly použitých materiálů,“ uvedl Zdeněk Šmahel, který krucifix opravoval.

Pomník v Bylanech byl vyroben z pískovce, který byl původně polychromován. V současné době jsou pozůstatky polychromie naprosto minimální a povrch pískovce tak byl přímo vystaven povětrnostním vlivům.

Restauratér musel vyměnit základy, opotřebované a polámané schody. Ty už nemělo smysl opravovat. Krucifix tak dostal nový pískovcový základ. Jednotlivé díly pískovcového kříže odborník zachoval.

„Nové schody dodaly pomníku alespoň částečně zašlou slávu, zároveň jsem hrany a povrch schodů kamenicky upravil, aby působily měkce,“ popsal restauratér Zdeněk Šmahel.

Bylany na Chrudimsku mají opravený pomník ve tvaru krucifixu, který byl v havarijním stavu. Restauratér Zdeněk Šmahel musel vyměnit základy, opotřebované a polámané schody. Jednotlivé díly pískovcového kříže odborník zachoval.Zdroj: Zdeněk Šmahel

Rekonstrukce, která probíhala od května do října, byla spojena s mnoha komplikacemi. Léta se totiž na objektu z roku 1800 značně podepsala. Další zásadní poškození se projevilo na železných spojovacích kotvách mezi jednotlivými díly pískovcového pomníku.

„Pískovec byl poškozený prasklinami a hrozilo by zřícení kříže. Železa jsme nahradili nerezovými čepy a ošetřili jsme je podobně, jako zubaři ošetřují zeslabené můstky a zuby. Pomník má celkovou revizi, kterou jsme popsali v restaurátorské zprávě na stránkách obce,“ popsal detaily rekonstrukce Šmahel.

Na krucifixu je osazena nová lucernička, kterou zhotovil kovář Marek Drahoš z Řestok.

Jednou ze zajímavostí rekonstrukce je záhada provázející nápis ze zadní strany pomníku. “Jedno ze slov není čitelné a nedochovalo se ani v dobových archivech. Nechali jsme ho tedy nezvýrazněné,“ popsal restaurátor.

Restaurátor Zdeněk Šmahel věří, že po rekonstrukci zůstane krucifix v dobrém stavu hodně dlouho. Pomník je centrem duchovní oázy obce uprostřed silničního ruchu. „Půjdete-li kolem, přijďte se naladit,“ doporučil.

Dotace, kterou obec Bylany na krucifix od Pardubického kraje dostala, byla ve výši 80 000 korun.