Materiál některých částí křížku a jeho podstavce byl povětrnostními vlivy značně degradován a nezbylo, než je nahradit novými.

„Na první pohled viditelné bylo rovněž poškození samotné figury Krista, jíž chyběla část hrudi a nohy od kotníků dolů. Nyní má pomník s křížkem, i samotný Kristus opět důstojnou podobu, jak si taková sakrální památka zaslouží,“ říká starosta František Pilný.

Restaurátor si také musel poradit s necitlivými zásahy svých předchůdců, nevhodné vysprávky a tmely nahradil příhodnějšími materiály. Ošetřený pomník do budoucna pomůže ochránit hydrofobní nástřik, díky kterému by se na pískovci již neměly mechy a lišejníky tak snadno usazovat. Péče se dostalo i kovovým prvkům, které tvoří plůtek kolem pomníku. Ty byly otryskány, nově natřeny antikorozní barvou a následně opět osazeny.

Na práce chrudimského restaurátora navázala i úprava okolí. Na základě zpracované koncepční studie byl okolní prostor oživen výsadbou keřů, trvalek a cibulovin.

„Zajímavé bylo pátrání po historii křížku. V archivech a v soupisech památek se nic nenašlo, ač v případě jiných vsí v okolí Chrudimi jsou podobné památky uváděny. Vzhledem k dataci na soklu kříže lze uvažovat o jeho vzniku v reakci na vojenské operace v době sedmileté války v letech 1756–1763. Absence záznamu o křížku v církevních archivech pak naznačuje, že mohl být zřízen soukromou osobou nebo obcí. Zároveň je možné, že kříž je mladší než sokl a že jeho současné umístění není původní,“ říká starosta Pilný.

Křížku s Kristem se o svátku sv. Václava v sobotu 28. září od 10 hod. dostane požehnání, a to z rukou chrudimského arciděkana P. Jiřího Heblta. Slavnost doprovodí pěvecký sbor Salvátor. Z Chrudimi je zajištěna doprava mikrobusem zdarma. Mikrobus vyrazí od kostela na Resselově náměstí v 9.40 hod. Místa by si zájemci měli zarezervovat na tel. 469 657 821 nebo 773 993 333, popřípadě v Turistické informačním centru na Resselově náměstí čp. 1.

Restaurátorské práce vyšly město Chrudim na 149 500 Kč včetně 15 % DPH, částkou 30 000 Kč se na nákladech podílel kraj, a to díky dotačnímu programu Podpora památkové péče v Pardubickém kraji.

Snahy o rozvoj lokality nekončí
Chrudim staví terminál, snahy o rozvoj lokality však nekončí