Počet osobních automobilů, náklaďáků a motorek je tak v Chrasti srovnatelný například se stavem na silnicích 1. třídy č. 37 v Nasavrkách (8 tisíc aut) nebo na silnici č. 17 v Hrochově Týnci (rovněž 8 tisíc vozů).

Primát „Tyršovky“

Ze zprávy společnosti Czech Consult, jež průzkum provedla, vyplývá, že nejvíc zatíženou částí města je vozovka v Tyršově ulici v úseku od křížení s ulicí Tylovou po nedaleké křížení s ulicemi Osady Ležáků a Jiráskova. Celodenní obousměrná intenzita tu dosahuje 7027 vozidel (3391 vozidel ve směru na Chrudim, 3636 vozidel směrem na Skuteč).

„Směrem k Podlažicím a dál ke Skutči intenzita klesá. Na hlavní silnici se postupně připojují další komunikace přenášející významnou část intenzity. Například ulice Jiráskova čítá 2445 vozidel v obou směrech. Z ulice Jiráskovy přitom denně odbočí na nepřehledném odbočení vlevo do náměstí 539 vozidel. Když odmyslíme průběžné směry na hlavní komunikaci, tak jde o nejzatíženější křižovatkový pohyb,“ uvádí se dále ve zprávě.

Zátěžový diagram, znázorňující celodenní počty vozidel průtahu města Chrast.
Zátěžový diagram, znázorňující celodenní počty vozidel průtahu města Chrast a přilehlých Podlažic odděleně pro jednotlivé směry. Zdroj: Czech Consult

Přes sto náklaďáků

Silná zdrojová i cílová doprava je podle průzkumu také v oblasti náměstí a v místě vozidel vyjíždějících či vjíždějících do nebo z ulice U Pošty (obousměrně jde o 1465 aut).

Na výjezdu směrem na Chrudim byla za sokolovnou zjištěna celodenní obousměrná intenzita těžkých nákladních vozidel na úrovni 130 vozidel. U výjezdu z Podlažic na Skuteč bylo napočítáno 142 vozidel v obou směrech.

Zátěžový diagram centrální části města Chrast.
Zátěžový diagram centrální části města Chrast (náměstí), znázorňující celodenní počty vozidel odděleně pro jednotlivé směry. Zdroj: Czech Consult

Pět set na přechodu

Pěší dopravou je nejvíce zatížen přechod v centrální části náměstí, kde byla zaznamenána celodenní intenzita 533 chodců v obou směrech. Druhým nejzatíženějším přechodem je přechod před Komerční bankou, jehož celodenní intenzita dosahuje hodnoty 358 chodců.

Dopravní průzkum poslouží městu jako podklad pro budoucí dopravní změny s ohledem na bezpečnost obyvatel i návštěvníků Chrasti. „Všechna opatření zmírňující negativní dopady dopravy budou řešena v závislosti na finančních možnostech,“ dodala starostka Martina Lacmanová.

Intenzita dopravy v Chrasti - počet vozidel na vjezdu do Chrasti od Chrudimi.
Graf znázorňuje směr vjezd do Chrasti od Chrudimi, kde je zřetelná odpolední návratová špička. Zdroj: Czech Consult
Intenzita dopravy v Chrasti - počet vozidel na výjezdu z Chrasti směrem na Chrudim.
Graf znázorňuje opačný směr výjezd z Chrasti směr Chrudim (v profilu za sokolovnou). Zde je výrazná ranní odjezdová špička směrem na Chrudim, Pardubice do zaměstnání. V dopoledním období se intenzity dopravy v tomto směru dostávají téměř na polovinu ranní špičkové hodiny. Zdroj: Czech Consult