Od pondělí 10. srpna až do 11. listopadu letošního roku bude uzavřena křižovatka před Muzeem. Jedná se o křižovatku ulic Široká, Čs. Partyzánů a Pobřežní, důvodem uzavírky jsou stavební práce na rekonstrukci komunikací.

Objízdná trasa je vedena od okružní křižovatky „Na Bídě“ po silnici III/340 26 v ulicích Poděbradova a Tovární na okružní křižovatku „u plynárny“, odtud po silnici III/340 25 v ulicích Rubešova a Topolská na křižovatku se silnicí II/340, dále po silnici II/340 v ulici Slovenského národního povstání na okružní křižovatku „U Kauflandu“ a odtud po místní komunikaci v ulici Novoměstská. Objízdná trasa je obousměrná.

Průjezd do ulice Lázeňská bude po dobu stavby zachován. Průchod pro pěší bude nadále zajištěn, bude však nutné dbát zvýšené opatrnosti. Místo uzavírky a objízdná trasa budou značeny dopravním značením, kterému je nutno věnovat pozornost.

„Předem se omlouváme za dopravní komplikace a žádáme řidiče o pochopení a pevné nervy,“ uvádí se ve zprávě chrudimské radnice.