Adéla, asi třicetiletá maminka, přichází do Krizového centra na doporučení své kamarádky. Před rokem se jí a jejímu manželovi narodil zdravý chlapeček. Těhotenství bylo oběma rodiči chtěné a plánované. Ona si však mateřství neužívá. Když syn pláče, cítí se bezradná. Neví, jak syna utišit, sama se pak třese, špatně se jí dýchá a ztrácí trpělivost. Někdy na syna i zvýší hlas, to si pak vyčítá a trápí se tím.

Krizové centrum jí nabízí pomoc formou psychoterapie, již Adéla přijímá s vidinou nalezení vlastního klidu, který bude moci následně přenést i na syna. Zlepšení přechází už po druhé terapeutické schůzce. V průběhu spolupráce se ukazuje, že na sebe mladá žena klade v mnoha ohledech přemrštěné nároky, má tendenci se přetěžovat, zvládat mnoho věcí současně. V tomto ohledu později začíná zvolňovat, využívat nabídky péče o syna od nejbližších. „Uspořený" čas se učí zužitkovat pro sebe, pro obnovu svých sil, nikoliv na úklid jako dříve. Přichází rovněž se zjištěním, že syn nepláče zdaleka tolik, jak se domnívala.

Po dalších společných sezeních Adéla situace, kdy syn pláče, zvládá zcela adekvátně. Zjišťuje také, že její syn začal v posledních týdnech dělat velké pokroky, které mohou souviset s tím, že mu je prostě „dovolila" udělat. Dříve „myslela za syna", nadbytečně mu pomáhala posadit se, podat hračku. Nyní mu poskytuje více prostoru. Konečně i po letech vyrazila s manželem za zábavou a doma si našla poprvé od porodu čas na čtení.

V současné době dochází u Adély k postupnému zlepšení pocitu ze sebe, k posílení sebevědomí v oblasti mateřských kompetencí, k zvládání běžné denní zátěže. Umí lépe hospodařit s vlastními silami a stanovovat priority. Během čtyřměsíční spolupráce s psychoterapeutkou Krizového centra nedošlo zcela k odstranění příčin všech potíží. Podařilo se ale rozklíčovat možný původ popsaných potíží a došlo rovněž k vymizení většiny příznaků, které Adélu do terapie přivedly.

Pokud i vy cítíte, že už problémy neumíte zvládnout způsoby, které dříve fungovaly, obraťte se na Krizové centrum v Chrudimi, Svitavách nebo Jihlavě. . (zt)

Krizová centra:

Krizové centrum Chrudim, Štěpánkova 108, tel. 469 623 899 kc@pestalozzi.cz

Krizové centrum Svitavy, Milady Horákové 10 tel.: 461 321 100, kcsvi@pestalozzi.cz

Krizové centrum Jihlava, Štefanikovo nám. 1972/2, tel.: 567 155 028, kcji@pestalozzi.cz.