Jednání iniciovalo město. Zúčastnili se jej zástupci Správy a údržby silnic, Technických služeb Hlinsko, Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Hlinska, Vodárenské společnosti Chrudim a pracovníci příslušných odborů Městského úřadu.

„Během jednání se zástupci jednotlivých organizací vyjádřili k projednávané problematice. S tím, že byly vytipovány čtyři hlavní rizikové lokality ve městě. Jde o Tylovo náměstí, Wilsonovu ulici u pekárny, část ulice směrem k mlékárně a lokalita u domu Dělnické tělovýchovné jednoty. Tyto části města budou napříště častěji kontrolovány především po stránce čištění vozovek a uličních vpustí,“ vysvětluje hlinecký místostarosta Pavel Šotola.

Pevně byly stanoveny i postupy pro předávání informací o blížících se nebezpečích. Informace budou předávány prostřednictvím SMS zpráv a e-mailů zástupcům dotčených organizací. V neposlední řadě budou také jasně stanoveny objízdné trasy pro případ zatopení části centrální oblasti města, která je položena nejníže a kudy vedou silnice první a druhé třídy.