Jak sčítání probíhá? „Je to jednoduché: nasypat do krmítka dle pokynů správného přikrmování, připravit si psací potřeby, zjistit si přesnou metodiku sčítání na webových stránkách ptacihodinka.birdlife.cz, mít po ruce i fotoaparát a pak 60 minut pozorovat ptačí návštěvníky. Výsledky svého pozorování následně odeslat ornitologům pomocí webové stránky ptacihodinka.birdlife.cz“, vysvětlil ředitel Hamzovy léčebny Václav Volejník.

Během sčítání v „Ptačí hodince“ pozorovatelé zaznamenali v krmítku nebo jeho blízkém okolí návštěvu stehlíků obecných, hýlů obecných a zvonka zahradního, jehož počet výskytu v poslední době klesá a Česká společnost ornitologická (ČSO) vyhlásila zvonka zeleného ptákem roku 2022.

Zapojíte se do Ptačí hodinky?
Sčítání ptactva začalo. Pošlete nám fotku opeřenců na krmítku

„Pomyslné žezlo mu předalo káně lesní. Udělením titulu zvonkovi chtějí ornitologové upozornit na to, že ptáci, které považujeme za obyčejné a všudypřítomné, nemusejí být běžní napořád, pokud budeme do jejich životů a životního prostředí nešetrně zasahovat.

Pravidelnými návštěvníky krmítek v Hamzově arboretu jsou dále kromě sýkorek koňader, vrabců domácích a kosů černých také brhlíci lesní, pěnkavy obecné, červenky obecné, dlaskové čížci, hrdličky, holubi, strakapoudi ale i veverky. I přesto, že počet i pestrost druhů v jedné hodině jistě zajímavá, je to jen pouhý zlomek druhů, které v parku žijí.

Napadená dvojice v Chrudimi
Brutální útočníci nemohou bydlet v městských bytech, říká starosta Chrudimi

Pravidelný monitoring totiž ukázal, že zde žije poměrně téměř 36 druhů ptáků a dalších živočichů, mezi nimiž jsou i druhy silně kriticky ohrožené, kriticky ohrožené i ohrožené.

„Vedení léčebny podporuje druhovou ochranu živočichů i rostlin, v parku proto platí vnitřní předpisy, které se touto problematikou zabývají. Jedním z příkladů druhové ochrany jsou instalace budek pro hnízdění rorýsů při rekonstrukcích objektů v areálu parku, snaha o zajištění bezpečnosti ptáků proti nárazu do skel pavilonů, hmyzí hotely a pítka, ponechané „mrtvé“ dřevo, které je samo o sobě malou botanickou a zoologickou zahradou. Dodžují se i další opatření, která mají za cíl co nejvyšší účinnost druhové ochrany,“ dodal Václav Volejník.

(jz)