Obdobně jsou na tom i všechny významnější toky na Chrudimsku, včetně samotné Chrudimky, jejímž korytem včera ve Svídnici neprotékalo ani půl krychlového metru vody za sekundu. Na drobných přítocích je situace ještě horší, mnohé z nich už totiž zcela vyschly.