Nešlo jen o krounskou základku, vlna nesouhlasných reakcí se při jednání v Hlinsku nesla i od starostů obcí a občanů. „Představitelé kraje snad přehodnotili původní návrh náměstka hejtmana pro dopravu Jaromíra Duška o prostém návratu k jízdním řádům z listopadu 2011. Významnou a velmi pozitivní roli v tom určitě sehrál i hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který se o celou problematiku, která by v nejen v naší obci nastala, osobně začal zajímat," řekl ředitel MŠ a ZŠ v Krouně Josef Kyncl, který posílá poděkování hejtmanovi i člence rady Pardubického kraje Ludmile Navrátilové, jež je se situací v regionu velmi dobře obeznámena.

Vše je na dobré cestě. Podle slov ředitele bude doprava do školy a domů i nadále zajištěna včetně časových rezerv na školní stravování a s ohledem na potřebnou bezpečnost přepravy dětí.

Moje uznání má ale i pan náměstek Jaromír Dušek nabyl jsem dojmu, že dokázal uznat problematičnost původních záměrů, byť se jednání, která sám inicioval, bohužel, a k nelibosti většiny jednajících, osobně nezúčastnil. Velmi příjemně mne také překvapil přístup nového vedení firmy OREDO uznání kritiky, vstřícnost ke konstruktivním návrhům a snaha řešit problémy tak, aby mohly být splněny všechny racionální požadavky obcí. Redukce některý spojů bude sice nutná, ale týkat by se měla jen skutečně nevyužívaných spojů," dodal ve své spokojené reakci Josef Kyncl.