Varianta č. 1 obchází jižně obec Bylany, mezi rybníkem a Markovicemi kříží trať i silnici a severně obchází Chrudim. Respektuje územní plány Bylan a částečně Chrudimi. Je veden komfortními směrovými oblouky. Nevýhodou je 350 metrů dlouhá estakáda v místě křížení s tratí a současnou I/17, která ovlivní krajinný ráz a úzké spojení Markovic s rybníkem.

Varianty severozápadního obchvatu ChrudimiVarianty severozápadního obchvatu ChrudimiZdroj: Město ChrudimDruhá varianta obchází jižně Bylany, ostřejším obloukem překonává postupně trať, následně současnou I/17 a prochází mezi Třibřichy a rybníkem a severně obchází Chrudim. Respektuje pouze částečně územní dokumentaci Chrudimi. Je přívětivější krajinnému rázu, ale zabírá více zemědělské půdy. Oproti variantě 1 je delší o 200 metrů.

Varianta č. 3 obchází Bylany severně a následuje 4,4 km dlouhý rovný úsek jižně od Třibřich a severně od Chrudimi. Respektuje pouze územní plán Chrudimi. Nevýhodou je nutnost rozsáhlé přeložky vysokého napětí, větší zábor zemědělské půdy i menší směrové oblouky. Oproti variantě 1 je delší o 500 metrů.

Dokumentace je ke stažení na webových stránkách chrudim.eu/studie, zcela dole.