U kulatého stolu se v pondělí sešli ti, kteří chtějí mít rozvoj města pod kontrolou a v rámci svých možností ho mohou ovlivnit. V zasedací místnosti radnice však aby občana lupou hledal. „Přišli pouze dva,“ odpovídá na otázku místostarosta města Pavel Šotola.

Přitom by se Hlinečtí dozvěděli při debatě organizované v rámci projektu Zdravé město a Místní agenda 21 mnoho aktuálních informací.

„Hlavním tématem kulatého stolu byla veřejná zeleň. Máme fond, do kterého směřujeme peníze vybrané za kácení stromů, už je tam asi milion korun,“ informuje místostarosta Pavel Šotola. Tuto částku využije město na výsadbu nových stromů. Ty nahradí hlohové aleje, které jsou například na Dvořákově nábřeží.

U kulatého stolu se rovněž hovořilo o budoucí podobě památkové rezervace Betlém, kde se plánuje oprava některých objektů a proměna předzahrádek roubených objektů. Pondělní diskuze se také zastavila nad parkem u hlineckého Technolenu, který firma asi před dvěma lety převedla na město.

„Park nemá cestní sítě, chybí v něm mobiliář a je tam spousta náletových dřevin. Do konce května podáme žádost o dotaci z nadace Proměny. Pokud uspějeme a budeme vybráni, nadace zajistí projekt i samotnou realizaci. Jde o částku dosahující patnácti milionů korun,“ pokračuje Pavel Šotola.

Úprava veřejné zeleně v Hlinsku se má realizovat v poměrně širokém záběru. Některé stromy nejsou v dobrém zdravotním stavu, a tak musí jejich život ustoupit mladým sazenicím. Jedna z nich se už objevila na plácku před ZŠ Resslova. U příležitosti výročí konce 2. světové války zde byl zasazen mladý kaštan, který do tohoto místa historicky patří.