Pískovcový křížek s krucifixem pochází z roku 1892, takže se na něm povětrnostní vlivy podepsaly nejvíce. Na jeho opravu bylo třeba vynaložit více financí, než na sousední žulový pomník. Nejdražší byla zlacená písmeny, a to včetně letopočtu v trnové koruně v horní části. Vedle stojící žulový památník objednala obec Kunčí v roce 1926 u hlinecké kamenické firmy, aby připomínal jedenáct padlých mužů, kteří se nevrátili z I. světové války. Jejich jména jsou vyrytá na symbolickém rovu do kamene, a to včetně věku.

Opravy se prováděly ve dvou etapách. V první, která se uskutečnila v minulém roce, restaurátor boží muka nejprve očistil, zatmelil, vyspároval a na závěr provedl takzvanou hydrofobizaci pískovcového kříže, aby tak zamezil průsaků vody. Tento zásah si vyžádala 57 000 korun.

Ve druhé právě dokončené části oprav se vyměnilo staré kovové oplocení za nové, které bylo navíc ošetřeno protikorozním nátěrem. Usazení polí kovaného plotu předcházela úprava podezdívky pro ukotvení kovových sloupků a stabilizace pískovcových sloupů na nárožích. Vnitřní uzavřená plocha je vydlážděna, ale zadní pruh se vzrostlými tujemi je vysypán drtí.

LUKÁŠ VANÍČEK