Centrum J. J. Pestalozziho, jehož je poradenské centrum součástí, peníze využije na sociálně terapeutické pobyty dětí a mladých lidí ve věku do 18 let. Život se s nimi nemazlí, tráví ho v dětských domovech nebo výchovných ústavech. Na prahu dospělosti je takový člověk bezradný, nemá základní sociální návyky a znalosti. Neumí jednat s úřady, nakupovat, najít si zaměstnání. Hrozí mu sociální vyloučení – život na ulici nebo v azylových domech, prostituce, přinejlepším živoření a sociální dávky. Právě s touto ohroženou mládeží pracuje Poradenské centrum v Chrudimi, které působí hlavně v Pardubickém kraji.

Peníze od „Kuřete“, respektive od štědrých dárců, centrum využije nejen na sociálně terapeutické pobyty, ale i na terapie a konzultace, které vedou k nácviku sociálních dovedností. „Jsme rádi, že jsme byli vybráni do třicítky projektů nadace Pomozme dětem. Poradenské centrum má ročně v péči stovku dětí, takže peníze máme kam směřovat,“ řekla Zuzana Tvrdíková z Centra J. J. Pestalozziho v Chrudimi.