Současné deštivé a chladné počasí je pro lesního škůdce, kůrovce, naprosto nevyhovující. Díky klimatu a prevenci by se mohlo podařit významně snížit objem kůrovcového dřeva.

Revírník Pavel Starý má s likvidací lýkožrouta smrkového, jak se kůrovec správně nazývá, značné zkušenosti. Jeho rajon se rozkládá kolem Třemošnice a dále od obce Proseč u Seče až po obec Kámen.

Celkově obhospodařuje kolem 1 500 hektarů lesa. V loňském roce se mu podařilo snížit objem kůrovcového dřeva na polovinu. K tomu je nutné včasně zpracovat kalamitní dřevo, vyhledávat napadené stromy a jejich zpracování.

„Zbývajícího kůrovce na jaře chytáme především do lapáků - pokácených stromů nebo do lapačů s feromonem. Letošní rok je pro kůrovce zatím nepříznivý. Na celkové hodnocení je zatím ale brzy“, říká Pavel Starý.

Kůrovec se v našich lesích rozmnožil po větrné letní kalamitě v roce 2008, kdy na zem popadalo obrovské množství dřeva.

Jak se tento hmyz množí?

Samečci se zavrtají pod kůru, kde vyhlodají snubní komůrku a pomocí feromonů do ní nalákají samičky. Ty po oplodnění hlodají matečné chodby, podél kterých kladou vajíčka. Z nich se líhnou malé larvy, jež v průběhu vývoje hlodají vlastní chodby a na jejich konci se kuklí. Noví brouci se pak prokoušou ven a koloběh se na novém stromě opakuje.

Celý vývoj trvá v létě šest až deset týdnů, což znamená, že se kůrovec v nižších polohách stihne rozmnožit až třikrát za rok.

Pavel Kalina