Výsledky dopadly, i přes vysoké teploty ovzduší, velmi dobře. „Pouze v Ústupkách jsme naměřili mírné překročení prvního stupně výskytu sinic a chlorofylu,“ sdělila pracovnice chrudimské hygienické stanice Jana Siedenglancová.

Podle hygieniků však není třeba přijímat žádná opatření. Kvalita vody se například mění v souvislosti se směrem větru. „Člověk by se měl sám podívat, jestli jsou ve vodě sinice. Pokud ano, měl by se poté osprchovat,“ dodala Siedenglancová.

S vysokými teplotami lze předpokládat, že se kvalita vody bude zhoršovat. Sečská přehrada je podle hygieniků v tomto nejrizikovější. Většinou dochází ke zhoršení v ukazatelích sinic.

Někteří provozovatelé dbají na prevenci. „Na zimu vodu vypouštíme, na jaře koupaliště ošetříme vápnem,“ řekl provozovatel přírodního koupaliště Konopáč Bohumil Starý. Existují i firmy, které prodávají bakterie určené k likvidaci sinic.

JOSEF KÁLES