V průběhu letošního roku byl v Hlinsku proveden odborný dopravní průzkum, jenž poskytl podrobné údaje o síle a struktuře dopravy v našem městě.

S jeho výsledky se seznámili zastupitelé, kteří rovněž posoudili několik variant vedení dopravy přes Hlinsko. Po zpracování jejich připomínek bude vedení města hlineckou veřejnost podrobně informovat mimo jiné i na stránkách těchto novin. Bez ohledu na to, jaké varianty budou zanedlouho představeny, si dovolím podtrhnout význam, který řešení uvedeného úkolu má.

Dopravní situace v Hlinsku není populární otázkou k vyřešení v jednom volebním období, která vede k rychlému zisku pozdějších předvolebních preferencí.

S velkou pravděpodobností půjde o činnost, jež si vyžádá několik volebních období. Plody práce tedy sklidí jiní zastupitelé, než ti, kteří ji dnes začínají.
Bez toho začátku však nebude v budoucnu co sklízet. O to výše je třeba ocenit v tomto směru vedení města i pochopení a zaujetí jeho zastupitelů pro tak dlouhodobý a strategický úkol, jímž dopravní řešení Hlinska bezesporu je.

Těšme se společně, že spoluobčané se do projednávání zapojí, zastupitelé i odborníci budou naslouchat jejich názoru a dostaví se dobrý – byť dlouhodobý, avšak o to potřebnější – výsledek.