Tělocvičná jednota Sokol Chrudim měla svoji historickou sokolovnu, snažila se ji provozovat sama, ale bez placených odborníků, jen se spoléháním na ochotu členů a jejich známých to prostě nešlo. Jednota se domluvila s městem, které od ní tělocvičnu převzalo a ze Sokolů se stali nájemci.
Hospodářka chrudimského Sokola Nina Nováková říká, že sice žijí systémem korunka ke korunce, avšak problémy s financováním prý ke konci chrudimského Sokola určitě nepovedou. „Máme výhodu, že skládáme nejrůznější dotace z nejrůznějších zdrojů. Největší zátěží pro nás jsou nájmy,“ uvádí hospodářka. Župa, do které patří chrudimští Sokolové, teď vyhlásila dotace na soutěže v jednotlivých odvětvích. „Z toho určitě budeme něco mít, takže to sportovcům ulehčí. Něco dostáváme také z kraje a hlavní je, že nás podporuje město. Tam si výši dotací neurčujeme, město to má rozdělené a my to respektujeme,“ pokračuje Nina Nováková. „Pro nás je největší problém s dotacemi z ministerstva školství v tom, že vždycky čekáme, jak budou vypadat podmínky. Loni jsme čekali také, ale dotace jsme dostali a nebyly s tím žádné problémy. Letos zase čekáme, jak to dopadne. Žádali jsme loni a zatím nevíme, ještě je brzo. Ale na druhou stranu – my jsme zvyklí, protože nájmy musíme platit, i když nejsou dotace. Musíme si pomoci sami, vybíráme příspěvky, ale samozřejmě, to by nestačilo, důležité je, že nás podporuje město, a že jsou i jiné dotace, než jen ty ministerské,“ dodala Nina Nováková.

Pomoc obcí je důležitá


Nutnost vícezdrojového financování i nezastupitelnou roli obce potvrzují i slova Vojtěcha Čižinského, člena výboru a hospodáře TJ Sokol Bořice. „Určitě bychom měli problémy s nevyplacenými dotacemi, kdyby nám nepomáhala obec. To je dnes pro menší kluby jediná záchrana – osvícené obecní zastupitelstvo, které klubu pomůže. My potřebujeme peníze na údržbu, jenže program číslo 4, který to měl řešit, zatím není vyhlášený,“ vysvětluje Vojtěch Čižinský. A zmiňuje se ještě o jedné potíži: „My v Bořicích řešíme také problém s programem číslo 8, nazvaným Můj klub. Nedosahujeme na dotaci, protože nemáme dostatečný počet dětí, i když se hranice posunula až do 23 let věku. Zrušení minimálního počtu dětí by pomohlo,“ uzavírá hospodář.


Předseda klubu TJ Bítovany Tomáš Novotný naopak říká, že Bítovanští se s pozastavením financování vyrovnají celkem snadno. O údržbu fotbalového hřiště se v Bítovanech stará obec a klub si nestěžuje ani na nedostatek hráčů. (rb, man)