Chrudimský radní David Kasal (VV) se v úterý sešel v Praze s ministrem dopravy a svým stranickým kolegou Pavlem Dobešem kvůli stavbě chrudimského silničního obchvatu.

„Termín jednání jsme určili tak, abychom mohli ovlivnit státní rozpočet před jeho definitivním schválením,“ předeslal radní Kasal. „Podařilo se domluvit, že do Chrudimi přijede v příštích dvou týdnech pracovník ministerstva, abychom dokončili agendu okolo výkupu pozemků, na něž jsou přiděleny finance.

Kolem 21. října pak do Chrudimi přijede i ministr Dobeš.

Nyní je potvrzeno 45 milionů korun na dokončení archeologického výzkumu. Z předpokládaných úspor z ostatních staveb budeme dál pracovat na tom, aby se do Chrudimi koncem roku 2012 přesunula suma do sta milionů korun na zahájení vlastních stavebních prací. Dostali jsme také slib, že dojde k realizaci dvou dalších dopravních staveb. Jednou z nich by mohla být kruhová křižovatka vedle restaurace U Guláška,“ doplňuje David Kasal.

Za obchvat města se včera při interpelacích v Poslanecké sněmovně bil rovněž poslanec Jan Chvojka (ČSSD). „Vzhledem k tomu, že do rozpočtu ministerstva dopravy přibyly čtyři miliardy, rád bych věděl, co z toho pro Chrudim vyplyne. Ve čtvrtek navíc došlo k další tragické nehodě, což je další důsledek neřešení situace kolem obchvatu,“ vysvětluje poslanec Chvojka.

Hlasujte v anketě, jak dopadne snaha politiků prosadit finanční prostředky na obchvat Chrudimi.

O čtvrteční tragické dopravní nehodě se více dočtete zde.

Poslanec Parlamentu České republiky Jan Chvojka /ČSSD/ píše ministru dopravy ohledně chrudimského obchvatu.

Vážený pane ministře,

Téměř dvacet čtyři tisíc obyvatel města Chrudimi – druhého největšího města Pardubického kraje – již přes neskutečných 15 let čeká na obchvat kolem města. Denně projede Chrudimí vzhledem ke křížení dvou frekventovaných silnic 1. třídy téměř třicet tisíc řidičů, kteří stojí v nekonečných frontách. Tento provoz výrazně zatěžuje životní prostředí ve městě – zejména hlukem a exhalacemi. Nemohu pominout ani řadu tragických nehod, které se staly právě v Chrudimi.

Nadějí na zlepšení uvedené situace byla návštěva tehdejšího ministra dopravy Víta Bárty v září minulého roku. Zde veřejně před chrudimskými občany a zástupci samosprávy Váš stranický kolega pompézně slíbil, že stavba „Přeložky I/37“ v roce 2011 - tedy v roce letošním - bude zahájena. Je tomu bohužel již rok a výstavba obchvatu je na mrtvém bodě. S tím nemohu jako chrudimák a poslanec zvolený za Pardubický kraj souhlasit!!

Ještě závažnější je pro mě ta informace z posledních týdnů, že realizace obchvatu bude opět úplně odložena, a to na neurčito.

Vážený pane ministře, vyjádřete se prosím k tomu, jak Vaše ministerstvo bude řešit problém, který sužuje nejen všechny chrudimské občany ale i ty – a musím bohužel říci slovo chudáky - kteří městem jenom projíždějí. Je reálná výstavba obchvatu v příštím roce nebo šlo jen o další plané sliby?

Na závěr se ptám: Uvědomuje si vůbec Vaše ministerstvo, že svými nikdy neplněnými sliby, které vyvolávají naději na zlepšení života v našem městě, neustále uráží nejen chrudimské občany ale i další statisíce občanů Pardubického kraje? Není Vám už jako ministru dopravy za neustálé sliby Vašeho resortu, které bohužel zatím nikdy neměli žádný reálný výsledek, hanba?

JUDr. Jan Chvojka, poslanec PČR

Plné znění interpelace z jednání Poslanecké sněmovny PČR

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Slyšeli jsme interpelaci poslance Chvojky.

Žádám pana ministra Dobeše, aby - má také k dispozici pět minut - na něj reagoval.

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš: Já děkuji, vážený pane předsedající.

Vážený pane poslanče, vážené dámy poslankyně a poslanci, já to vezmu z druhé strany. Je tady žádostí opravdu velká spousta. Průtah Náchodem, v Pardubicích mají zájem o Paramo, je zájem v Karlovarském kraji dostavět komunikaci R6, na D1 je třeba dostavět Dříkovice - Přerov, komunikace I/11 Oldřichovice - Bystřice. A je mnoho dalších staveb, které v tuhle chvíli je třeba dostavět. Řada těchto staveb v tuto chvíli je ve fázi velmi podobné, jako je problematika Chrudimi. Jedná se o to, že je tam velká intenzita dopravy. Jedná se o to, že řada těchto měst trpí přetíženými komunikacemi a velmi špatnými podmínkami, které jsou zapříčiněny zejména nákladní nebo osobní dopravou.

A je třeba říct, že mnoho těchto staveb - tam nemají ani korunu alokace, abychom současnou situaci mohli zlepšit. Je pravda, že v roce 2011 byl zahájen archeologický průzkum a část už byla financována v roce 2011. Důležité je také zmínit to, že pro rok 2012 je na tuto stavbu ze strany Ministerstva dopravy alokováno 30 milionů korun. V současné chvíli, přestože stavba byla zasmluvněna v roce 2010, je vykoupeno 90 % pozemků. Dovýkupy jsou koordinovány a finanční krytí v roce 2012 se rovná dalším osmi milionům korun na tyto potřeby.

Celková finanční alokace potřebná pro tuto stavbu ve výši 1,7 miliard korun je v tuto chvíli bez finančního krytí. Na druhou stranu bych chtěl také říct, že je mnoho staveb, které nemají ani korunu. A tato stavba je alespoň zařazena v té části, že na přípravu, výkupy pozemků a projektové dokumentace je jak v roce 2011, tak v roce 2012. Je důležité, aby tyto stavby byly připraveny k tomu, aby až bude větší finanční alokace, byly připraveny k výstavbě.

Na druhou stranu diskuse o rozpočtu a jeho celková výše je diskutována velmi dlouho a velmi dlouho víme, že v tuto chvíli je dopravní infrastruktura a její příprava podfinancována. To znamená, že pokud žádáte Ministerstvo dopravy, a já jsem to tak i pochopil, pokud řada předchůdců slíbila, jak to bude, tak já v tuto chvíli nebudu ani slibovat a nejsem schopen vám říct, tak abych se nedostal do té situace, kdy budete říkat "Vy jste před rokem slíbil, že to tak bude, a ono to tak není.".

Takže já v tuto chvíli mohu slíbit jediné: Finanční prostředky pro rok 2011 jsou uvolněny. Finanční prostředky pro rok 2012 jsou alokovány a budou použity. A se samotným přesným termínem začátku budeme muset počkat do té doby, dokud nenajdeme finanční prostředky na krytí této akce.

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Teď bude reagovat pan poslanec Chvojka. Prosím, máte slovo.

Poslanec Jan Chvojka: Pane ministře, já mám další důvod, proč tak trvám na tom, aby chrudimský obchvat byl. Aby se našly peníze nejenom na archeologický průzkum, ale aby se také našlo vámi zmíněných 1,7 miliard na realizaci celého obchvatu, protože asi před hodinou jsem dostal zprávu, že přímo v centru Chrudimi na kruhovém objezdu došlo k další tragédii. Došlo k tragické dopravní nehodě, kde 82.letý chodec byl poražen vozem.
Dovolím si tvrdit, že toto by se nestalo kdyby byl obchvat. Nedocházelo by k takové ztrátě lidských životů, kdyby už obchvat byl realizován.
Zatím nám jenom slibujete. Věřím, že 1,7 mld. do budoucna najde a že nebude docházet k dalším ztrátám na životech.Já vám děkuji za vaši odpověď. Minimálně po to období, co tady budu, se budu snažit o to, aby obchvat byl realizován.

Děkuji.

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Bude ještě reagovat ministr dopravy? Nebude, takže můžeme interpelaci ukončit a přejít k další interpelaci.