Stejně jako předtím u ohnisek ve středních a jižních Čechách se drůbež nakazila od volně žijících vodních ptáků, zde od divokých kachen a labutí. V celém Ronově nyní platí pro drůbež přísná karanténní opatření.

„V tříkilometrovém okruhu od ohniska nákazy musí být veškerá drůbež umístěná do uzavřených kurníků bez možnosti výběhu,“ uvedl Radek Axmann z pardubické krajské veterinární správy. Drůbež budou v příštích veterináři výtěry rovněž testovat na výskyt ptačí chřipky.

Dotyčný malochovatel nahlásil přes veterináře úhyn jednoho kohouta a dvou slepic. Postupně mu uhynulo 15 kusů drůbeže, zbylých 30 kusů dnes veterináři utratili a zlikvidovali v kafilérce.

Zatím není jasné, o jaký kmen ptačí chřipky se jedná. Pokud by šlo o stejný subtyp jako u předchozích ohnisek v Česku, nepůjde o formu přenositelnou na člověka. Hromadné šíření nákazy by však způsobilo obrovské ekonomické škody.

Ilustrační foto
První ohnisko v kraji: Slepice v Ronově mají ptačí chřipku

TISKOVÁ ZPRÁVA STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY ZE 3. 2.:

V České republice bylo potvrzeno třetí letošní ohnisko aviární influenzy neboli ptačí chřipky v chovu drůbeže. Nové ohnisko se nachází v malochovu drůbeže v obci Ronov nad Doubravou na Chrudimsku v Pardubickém kraji. Podobně jako v případě předchozích dvou ohnisek v jižních a středních Čechách se slepice v chovu zřejmě nakazily od volně žijících vodních ptáků.

Chovatel nahlásil prostřednictvím soukromého veterinárního lékaře Státní veterinární správě úhyn jednoho kohouta a dvou slepic. Další kusy v chovu vykazovaly klinické příznaky typické pro nákazu ptačí chřipkou. Veterinární inspektoři proto neprodleně zahájili v chovu šetření, přijali předběžná opatření a odeslali uhynulé kusy k vyšetření do Státního veterinárního ústavu Praha. Úhyny v chovu dále pokračovaly, do dnešního rána uhynulo celkem patnáct kusů drůbeže. V malochovu se původně nacházelo 46 kusů hrabavé drůbeže a osm kusů vodní drůbeže.

Laboratorní testy dnes v odpoledních hodinách u uhynulých kusů potvrdily ptačí chřipku subtypu H5. Zbývající drůbež v chovu bude usmrcena. Drůbež v chovu byla v kontaktu s divokými kachnami žijícími na nedaleké řece.

Tak jako v předchozích případech i okolo nového ohniska bude vymezeno tříkilometrové ochranné pásmo a pásmo dozoru o poloměru deseti kilometrů. V těchto pásmech budou vyhlášena mimořádná veterinární opatření. V rámci mimořádných veterinárních opatření bude zejména omezen pohyb drůbeže do a z pásem a budou provedeny soupisy chovů drůbeže.

Základním preventivním opatřením proti zavlečení nákazy je chov drůbeže v uzavřených objektech a zabránění kontaktu s volně žijícími ptáky. U chovů, kde není možné zajistit umístění v uzavřeném objektu, je nutné přijmout opatření, která minimalizují rizika kontaminace vody, krmiva a podestýlky trusem volně žijících ptáků, například umístit vodu a krmivo pod přístřešek, zabránit pohybu drůbeže na vodních plochách, kde jsou volně žijící ptáci. Dalším možným opatřením je zasíťování výběhů apod. Případné podezření na výskyt nákazy, což je zvýšený úhyn drůbeže, náhlý pokles snášky nebo příjmu krmiva, je třeba nahlásit na krajskou veterinární správu.

Více informací k nákaze a aktuální nákazové situaci k dispozici na webu SVS.

Petr Vorlíček, tiskový mluvčí SVS