V Sobětuchách se proto rozhodli vydat svou vlastní cestou. Součástí protipovodňových opatření, které mají Sobětuchy ochránit před padesátiletou vodou, jsou i úpravy břehů Markovického potoka. Ten sice obcí protéká, spadá však do majetku Lesů České republiky.

Klíčovým prvkem celé akce je most, který přes Markovický potok vede. Ten pro změnu patří Správě a údržbě silnic Pardubického kraje. „Stávající starý most s malým průtočným profilem se musí zbourat. Na jeho místě se musí vybudovat nový, jehož průtočný profil, tedy plocha příčného průřezu prostoru, kterým voda protéká, bude širší,“ popsal plány obce její starosta Jiří Sokol.

Most samotný je v obci důležitou spojnicí. V období demolice mostu starého a budování nového by se místním obyvatelům značně zkomplikovala cesta na druhý břeh. Museli by využít zdlouhavé objížďky, prodloužil by se i případný dojezd záchranářů nebo hasičů. „Obec k možnosti instalovat přechodný most vedle stávajícího,“ popsal starosta řešení, k němuž se Sobětuchy nakonec přiklonila.

V plánované trase ale stojí dva vzrostlé stromy, lípa a jasan. „V konečném rozhodnutí nás utvrdil i pozvaný odborník, dendrolog, který vydal prohlášení, že stromy jsou na konci své životnosti a nebezpečné svému okolí,“ doplnil Jiří Sokol. Nutnost tohoto zásahu občané chápou, vítají plánovaná řešení.

V letošním roce by mělo dojít k vybudování provizorního mostku, na příští rok jsou naplánovány samotné úpravy Markovického potoka.