„V těchto dnech uplyne již 92 let od odhalení pomníku s reliéfem MUDr. Františka Hamzy. Každoročně, vždy 6. března, v den narozenin MUDr. Hamzy, pokládaly děti k pomníčku květiny jako projev úcty k zakladateli ústavu", vysvětluje ředitel Hamzovy léčebny, MUDr. Václav Volejník, CSc.

Léčebna byla založena v roce 1901 jako první léčebný ústav pro tuberkulózní a skrofulózní děti ve střední Evropě a v letošním roce slaví 115 let od svého založení. Sám dr. Hamza o něco později o založení ústavu napsal:

„Do české veřejnosti prostupovalo jméno ústavu bez boje. Ústav sloužil nové myšlence. Opřel jsem se tím názoru mnohdy dosti neoprávněnému, jako by jen a jen ústavy přímořské honositi se mohly úspěchy léčebnými. Vždyť i na pevnině anglické, německé atd. prosperuje celá řada podobných léčeben, vždyť právě povolané autority vynikající poukazují ku zdárnému léčení i v ústavech nepřímořských, v ovzduší a slunci rodné země, v poměrech ovšem upravených náležitě ve směru hygienickém a therapeutickém. Proti skrofulose nepůsobí specificky ani léčiva, ani moře, ani cokoli jiného.

Nebylo by však pravdivo přezírati skutečné výsledky ústavů přímořských, ale rovněž sluší uvědomiti si, že i četné jiné, po celý rok přístupné ústavy vykazují stejně znamenité úspěchy a že pouhé saisonní léčení nestačí, vždy upraviti trvale těžší projevy skrofulosní. Jsouť příliš mocnými činiteli, jichž therapie musí sledovati jak poměry klimatické, v nichž organism vyrostl, jimž uvykl a v nichž v budoucnu žíti bude, tak únavu dlouhé cesty do ciziny, přizpůsobování se zcela novým poměrům po odjezdu do ciziny a po opětném návratu do domova."

Pomník byl postaven v roce 1924. Žulový balvan přivezli z prosetínských lomů přísedící Zemského správního výboru ústavu Václav Ksandr a tehdejší ředitel ústavu MUDr. Jan Janeček. Pamětní desku zhotovil akademický sochař Jaromír Mára. ⋌(jz)