Odpovídá Martina Lacmanová, starostka města Chrast:

Rada města rozhodla, stejně jako většina okolních obcí a měst, že využije svého práva a v zákonné lhůtě vyhlásí konkurzy na ředitele základní, základní umělecké i mateřské školy ke dnům, kdy bude končit jejich funkční období. Jde o naprosto standardní rozhodnutí, které je v pravomoci zřizovatele. Toto rozhodnutí je rozhodnutím o využití práva a není ovlivněno vztahem k žádné konkrétní osobě.