Všem osloveným položíme stejnou otázku: Čím vašemu městu existence kraje prospívá a na co by se měl naopak více zaměřit? Odpovědi starostů a starostek regionu nyní nacházíte na tomto místě.

Odpovídá starostka Chrasti Martina Lacmanová:

„Osobně si pochvaluji spolupráci třeba v oblastech památkové péče. Město získalo podporu pro rekonstrukci vodárenské věže a též finanční příspěvek. Jsem vděčná za všechny dotace na činnost místních neziskových organizací, které žádajícím subjektům kraj poskytuje. Mé dotazy a žádosti „starostenského nováčka" na výklad zákonů, prováděcí vyhlášky či právní pomoc byly vždy okamžitě zodpovězeny, stejně jako dotazy na oblast finanční či sociální.

Pochvaluji si i možnost školení v aktuální legislativě, která je starostům nabízena. Myslím, že by těchto aktivit mělo být více i pro zaměstnance města, neboť některá odborná školení jsou finančně velice náročná a ne všechna města a obce si je v současné chvíli napjatých rozpočtů mohou dovolit.

Dluhy k nám má kraj v souvislosti s opravami komunikací, které jsou v jeho majetku. Nejsem úplně přesvědčena o tom, zda je na krajském úřadu zapotřebí tolik úředníků, myslím, že by jednotlivé odbory dokázaly najít rezervy, ale to je spíš obecný pohled a obecný povzdech. Stejně jako nářek nad povinnými tabulkami, statistikami a hlášeními, která jsou po nás vyžadovány a o kterých si myslím, že jich je zbytečně moc.

Přiznat musím i to, že naše město nemělo problémy s integrací dopravy. Naše spolupráce s firmou Oredo byla pružná, na všechny problémy a výtky občanů jsme okamžitě obdrželi odpověď, možná řešení a vysvětlení dalšího postupu.

Obecně tedy i zde platí, že vše je o lidech, jejich ochotě, komunikaci a osobní invenci. Věřím, že chápeme odpovědnost a že si do krajských pozic zvolíme schopné a pracovité lidi, s jejichž prací budeme spokojeni. Je to jen na nás!"