Výběrové řízení na stavbu lávky vyhrála firma Mostní a pozemní stavby Čepí. Jak uvedla trhovokamenická starostka Iva Dostálová, po následném podpisu příslušných smluv s Povodím Labe bude vydáno stavební povolení a pak již nic nebude bránit obnově lávky. „Když vše proběhne jak má a nenastane žádný problém, měla by být v květnu lávka instalována," konstatuje starostka.

Městysi se budou hodit i další dotace od Pardubického kraje. Patří mezi ně například příspěvek na vybavení mladých fotbalistů ve výši dvaceti tisíc korun, příspěvek na pořádání dětského dne ve výši deseti tisíc korun, příspěvek na hasičské závody PS8 na Zubří ve výši sedmi sedmi tisíc korun atd. Městys například získá i záštitu náměstka hejtmana Jaromíra Duška na oslavy 140. výročí založení místního sboru dobrovolných hasičů ve výši 15 tisíc korun.