Zákaz návštěv způsobený protiepidemickými opatřeními léčebna zruší od pondělí 25. května. Platit ale má speciální režim. Jsou stanoveny návštěvní hodiny - od pondělí do pátku od 15 do 17 hodin, o víkendech a svátcích mohou lidé za svými blízkými přijít od 9 do 11 a od 14 do 17 hodin.

Návštěvy musí mít roušku a při vstupu do budovy a odchodu z budovy si budou dezinfikovat ruce. Omezen je i počet, jednoho klienta mohou navštívit maximálně dvě dospělé osoby ve stejném čase. Každému bude u vstupu změřena teplota a povinností je vyplnit dotazník o bezinfekčnosti. Pokud je to možné, měly by se návštěvy setkávat s klienty léčebny ve venkovních prostorách zařízení.

Po každé návštěvě bude provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce, prostředkem s virucidním účinkem a vyvětrání místnosti.

Od pondělí 25. května se otevřou také všechny ambulance v léčebně a zahájí činnost nová chirurgická ambulance.