„Po větrné smršti přijel botanik Václav Větvička, který je patronem našeho arboreta a každoročně ho obohacuje vsazením nových stromů. Podle jeho vyjádření škody dosahují ke stovce milionů korun,“ uvádí ředitel Hamzovy léčebny v Luži – Košumberku Václav Volejník.

Přímé materiálové škody na budovách, mobiliáři parku, vozidlech či cestách jsou v této chvíli odhadovány na částku do dvou milionů korun. Jde škody opravitelné a budou nákladově i součástí škodního řešení u pojišťovny.

„Dojde však k nečekanému zatížení rozpočtu léčebny, jde především o zajištění bezpečnosti pohybu zaměstnanců a pacientů v parku. Vzniklá situace výrazně omezuje běžný chod léčebny a snižuje i možnosti léčby pacientů v rámci nácviku chůze a pohybu v terénu. Mimo hlavní cesty nelze do prostoru patnáctihektarového parku vstupovat do doby, než odborné firmy odstraní zachycené odlomené koruny a větve stromů, které ještě nespadly. „S ohledem na rozsah celé kalamity nevíme, jaké další škody budou nalezeny po odstranění největší masy spadlých stromů, již nyní se tyto nutné práce odhadují na částku dva až tři miliony korun,“ dodává ředitel.

Vedení léčebny se podařilo získat souhlas k vypsání celostátní sbírky. Konto již je funkční a má přidělené číslo: 188189190/0600. Sbírka bude oficiálně vyhlášena nejdéle příští týden.

O veřejné sbírce pro nejvíc postižené obce jednala rovněž rada města Chrudimě, a to při svém středečním zasedání. Její členové rovněž schválili nařízení města 2/2008, kterým se vyhlašuje dočasný zákaz vstupu do lesů postižených kalamitou.