Květiny a jejich pěstování hrají v našem životě důležitou roli. Nejvíce na nich oceňujeme jejich estetickou funkci. Proto si i naši pacienti sami osazují truhlíky přímo na terasách pavilonů. Po mnohých zkušenostech víme, že jejich samotné zapojení do těchto aktivit přispívá k jejich většímu zájmu o okolí a s láskou pečují o vzrůstající rostlinky. Samozřejmě, pokud jim to zdravotní stav dovolí. Ochotně se zapojují i zaměstnanci. Květiny v květináči dávají možnost realizovat potřebu o někoho anebo o něco pečovat, jsou důležitou součástí našich vztahů a našich příběhů. Sami zúčastnění pacienti si rozkvétající truhlíky a mísy pochvalují a pohled na barevné letní „oázy“ na terasách jednotlivých pavilonů nebo přímo v parku nás díky barevnosti letních květů inspirují, pokaždé v nich vidíme něco nového, co naše smysly příjemně naladí.

Den fascinace rostlinami je oslavou krásy a užitečnosti rostlin. Ty jsou totiž nejen krásné, ale pro lidstvo i zcela nepostradatelné. Bez nich bychom neměli potraviny, papír, nábytek, léčiva i mnoho dalších nezbytných věcí, jež nám denně usnadňují a zpříjemňují život. A snad právě i proto můžete od letošního jara obdivovat, pozorovat a objevovat v Hamzově parku a arboretu po celý rok nově vysazené kvetoucí nebo barevné oázy.

Léčebna se připojuje ke Dni fascinace rostlinamiZdroj: Archiv

Studenti středních škol zde v rámci mezinárodního projektu zkoumají biodiverzitu a její vývoj. Základní a mateřské školy využívají prostředí rozkvetlé léčebny k vzdělávacím programům. Jedním z nich byl projektový den pro lužskou mateřskou školu S Kaštánkem do říše květů, který proběhl v rámci cyklu akcí ke Dni fascinace rostlinami. Naplno oceníme krásu květů a barevných listů v každém ročním období, zejména však v pozdním létě nebo na podzim, kdy se neuvěřitelně a obdivuhodně vybarví. A tak je zřejmé, že rostliny nemusí být atraktivní jen tvarem a barvou květů. Každý dobře ví, co dokáže podzim s listnatými stromy a vydaří-li se tak, jako ten loňský, je po ruce dlouhodobý barevný koncert – nebo barevná paleta, za níž by se ohlédl kdejaký malíř – krajinář. Ale nepředbíhejme! Jsme na prahu léta a právě koncem měsíce května slaví svůj „svátek“ také botanické zahrady a právě dnes, dne 28. května je celosvětově vyhlášen Den botanických zahrad. A tak spolu s námi popřejte Hamzově parku a arboretu v tomto významném dni jen samé hluboké a příjemné dojmy návštěvníků, vnímané všemi smysly, neboť Hamzův park a arboretum se snaží učit umění vnímat.

„Utrhl jsem květinu a zvadla mi. Chytil jsem motýla a umřel mi v dlaních. Pochopil jsem, že krásných věcí se lze dotýkat jen srdcem.“ John Lennon