Výrazná přeměna čeká vbrzku oddělení geriatrie Městské nemocnice v Čáslavi, známého obyvatelům spíše pod pojmenováním Léčebna dlouhodobě nemocných.

„V současné době probíhá výběrové řízení tak, abychom mohli co nejdříve začít s první etapou rekonstrukce,“ předeslal místostarosta Čáslavi Jaromír Strnad.

Zmíněná první etapa má zahrnovat přestavbu jedné poloviny budovy léčebny, konkrétně jejích vnitřních prostor. „Smyslem celé akce je přizpůsobení zařízení léčebny moderní době, tedy zvýšení jejího komfortu jak pro pacienty, tak personál,“ dodal Strnad.

Financování rekonstrukce částečně pokryje dotace ve výši 18 milionů korun, jíž město získalo z ministerstva zdravotnictví. „Zbytek nákladů zaplatíme z městské kasy. Tato částka činí povinných dvacet procent výdajů,“ doplnil místostarosta.

Druhá etapa by měla následovat v příštím roce. V minulosti prošla opravou již střecha budovy.

Přestavba léčebny však není jedinou změnou, která by se měla dotknout areálu nemocnice. Vedení města se chystá podat žádost o dotaci z evropských fondů na zateplení pláště hlavní budovy a rekonstrukci jejího tepelného hospodářství.

Příští a přespříští kalendářní rok bude také zasvěcen parkovým úpravám v nemocnici. „Chceme provést revitalizaci zeleně a zpevnění některých venkovních ploch tak, aby se pacienti cítili co možná nejlépe i mimo vlastní budovy zařízení,“ konstatoval místostarosta.