Byli v terénu několik hodin, během kterých absolvovali různá stanoviště, kde si procvičovali použití donucovacích prostředků. Jednalo se o vybrané techniky z izraelského bojového systému krav maga a z anglického urban combatives. Opakovaně rovněž trénovali použití dlouhé i krátké zbraně jako tzv. „cold weapon“, obranu proti útoku nožem nebo zatýkací a eskortní techniky.

"Dále plnili úkoly zaměřené na týmovou spolupráci, například transport zraněné osoby nebo úkoly vyplývající z taktické přípravy pořádkové jednotky. Základem celého výcviku byl běh a zrychlený přesun lesním terénem. Část výcviku absolvovali v plné výstroji pořádkové jednotky," uvedla krajská mluvčí policie Markéta Janovská.

Účelem výcviku bylo podle jejích slov i testování nových členů jednotky. Během celého dne vál ledový vítr, který policistům celý výcvik ztěžoval. „Jelikož jsou policisté pořádkové jednotky často vystaveni nepříznivému počasí, zejména při pátracích akcích nebo během různých bezpečnostních opatření a většina z příslušníků pořádkové jednotky je zařazena v takzvaných prvosledových hlídkách, je výše uvedená prověrka jejich fyzické a psychické odolnosti absolutně nezbytná. Jsem rád, že výcvik dokončili všichni policisté, kteří se ho zúčastnili, a za to jim patří poděkování od nás všech instruktorů," uvedl instruktor krajské pořádkové jednotky Petr Bačkovský.