Jde například o oddíl Jiřiček a Orlíků při organizaci Vlčata Rabštejnská Lhota, který byl ve spolupráci s Ekocentrem Zelený dům první, kdo se zapojil do celostátní akce ,,Hledání jara", kterou organizuje občanské sdružení Mladí ochránci přírody.

Děti si nehrály

„Podle instrukcí jsme měli hledat pavouka, kvetoucí tařici a nebo děti hrající kuličky, panáka nebo čáru. V blízkém lese, kam jsme společně zavítali, byli vidět pavouci hned dva. Jeden hnědý, klasický křižák obecný. Druhým byl běžník, zelený pavouk s jemně žlutým zadečkem. Tařici jsme nenašli, ale namísto ní jsme se potěšili jaterníky podléškami. Trošku nás však rozesmutnila nehezká skládka v lese. Plasty a hliníkové nádoby se tam jen tak nerozloží," řekl Tibor Schwarz, dobrovolník Ekocentra Zelený dům Chrudim.

Nalézt v Rabštejnské Lhotě děti, které se baví klasickými jarními hrami, se nepodařilo. Důvodem ale může být poměrně chladné počasí. A tak si mladí aktéři přírodovědné akce zkusili bojovou hru, váleli sudy a dozvěděli se od vedoucího Honzy, jak má vypadat KPZ neboli Krabička poslední záchrany.

O následujícím dni, kdy se měla ve spolupráci s chrudimským Domem dětí a mládeže konat vycházka do Hyksova pekla a Vestce, nikdo nedorazil. „A jsme šli jako dva ochránci přírody uklízet podél Chrudimky přírodní památku Ptačí ostrovy, kde zrovna kolem pluli místní vodáci, odemykající Chrudimku. Pračka, lednička, gauče, matrace, plasty, kabely, počítače, sklo, boty, konzervy a další materiál patří do sběrného dvora a nikoliv k řece, kde se mohou zranit lidé nebo zvířata," míní Tibor Schwarz.

Vodáci i motorkáři

Chrudimku v sobotu uklízeli i vodáci Kačeři. Víme také o tom, že se snažili odlehčit přírodě od nepořádku i motorkáři. O obou akcích budeme informovat.

Žáci zemědělské školy začali s úklidem dříve

Chrudim - K jaru patří i jarní úklid, a tak již tradičně vyrazili žáci Střední školy zemědělské a VOŠ Chrudim ,,uklízet svět". Doprovodná akce ke Dni Země má na této škole dvanáctiletou tradici.

Skupina dvaceti studentů a dvou pedagogů vyrazila v úterý 9. dubna vyzbrojena pytli a rukavicemi uklízet úsek od školy směrem ke školnímu statku ve Vestci. Počasí nám opravdu přálo, jediné co znepříjemňovalo práci a nadšení byl na této trase obvyklý silný provoz. Akce se zúčastnili především žáci prvních a druhých ročníků oborů Agropodnikání a Ekologie a životní prostředí.

Výsledkem akce bylo devět plných pytlů odpadků, ale i dobrý pocit z čistého okolí výše zmiňované komunikace. Sortiment nasbíraného odpadu zůstává v podstatě stejný jako v minulých letech. Největší podíl představují PET lahve, kelímky od nápojů a krabičky od cigaret. Nechyběly ani různé části oblečení a díly z automobilů. Přáním dobrovolníků je to, aby zůstaly příkopy okolo silnic co nejdéle čisté. Kéž by se toto přání stalo postupně vlastním i těm, kteří dosud odpadky vyhazovali kamkoliv.

Anna Pochobradská a Ludmila Kabelová, SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim