Zatímco se první tři etapy prací v minulých letech uskutečnily v hrbokovských lesích, čtvrtá byla v lokalitě Dubina mezi Habrovkou a Palučinami.

Mechanizace projede

Lesnická infrastruktura se tentokrát dočkala vylepšení v celkové délce asi 665 metrů. Původní cesty byly konstruovány pro starší typy mechanizace a jejich stav tak znemožňoval plné využití. Díky rekonstrukci došlo ke zvýšení kategorie cest z 3L na 2L o šířce 3,5 metru. Taková cesta je lépe připravena odolávat nasazení stále těžší lesnické mechanizace.

Lesní cesty zadržují tolik potřebnou voduZdroj: Archiv města

Odvodňovací příkopy

Projekt rekonstrukce pamatoval také na šetrné hospodaření s vodou. Vzhledem k tomu, že se opravený úsek nachází v prudším svahu, je cesta pro případ dešťových srážek opatřena příčným odvodněním a podélnými odvodňovacími příkopy. „Ty ovšem vodu neodvádí do nedaleké vodoteče a tou dále pryč z krajiny, ale zasakovacími pásy ji směřují do lesa. Tam se voda díky tomu pomalu navrátí do půdy,“ uvedl místostarosta Chrudimi Petr Lichtenberg.

Pomohla dotace

Cena díla je více než 2 miliony korun a Městské lesy Chrudim získaly dotaci z Programu rozvoje venkova ve výši 80 procent z uznatelných nákladů, tedy necelý milion a půl. Na dofinancování zbývajících nákladů přispělo město Chrudim formou investiční dotace částkou necelých 605 tisíc korun.

Těžba i odpočinek

Celková plocha chrudimských městských lesů je asi 454 hektarů. Jsou nejen zdrojem dřevní hmoty, ale také místem pro rekreaci a odpočinek návštěvníků z blízkého i vzdáleného okolí. Lákadlem je zejména dřevěná rozhledna Bára. (ron, ap)