Díky rekonstrukci došlo ke zvýšení kategorie cest z 3L na 2L. Zhotovitelem 1.807 metrů dlouhé stavby byla firma ROP-STAV Praha, provozovna Kočí. Cena díla bez DPH je 3,24 milionu Kč a Městské lesy Chrudim, s. r. o. získaly na tuto akci dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020 ve výši 2,44 milionu Kč, na dofinancování zbývajících nákladů přispělo město Chrudim formou investiční dotace částkou 800 tisíc Kč.

„Rekonstrukce navazuje na předchozí dvě etapy, které byly dokončeny v letech 2014 a 2016. V tuto chvíli máme tedy k dispozici celkem 5.290 metrů zrekonstruovaných lesních cest,“ upřesňuje starosta města Petr Řezníček.

Lesní cesty v uvedené lokalitě vlastní město Chrudim minimálně od roku 1865, což připomíná historický znak na hájence Pohled.

(tz)

Odloupaná kůra pod jedním z platanů.
Platany se zbavují stromové kůry