Promítání má na starosti příspěvková organizace SPOKUL HM, která zakoupila velké nafukovací plátno a zvukovou aparaturu, čímž se stalo letní kino plně mobilní. Nové skládací lavičky zapůjčí město, čímž lze připravit posezení pro nejméně 150 diváků. Jedinou technikou překážkou je samotná promítačka, neboť provozovatelé budou používat DVD, což se promítne na výběru titulů.

„Sezónu zahájíme na zahradě sokolovny, v prostoru mezi budovami sokolovny a sportovní haly. Prvními filmy mobilního Letního kina Heřmanův Městec budou v pátek 30. června rodinná komedie Špunti na vodě a v sobotu 1. července další česká komedie Instalatér z Tuchlovic," zmiňuje ředitel SPOKUL HM Dalimil Nevečeřal první promítací místo.

Letní kino se po šesti dalších zahradních projekcích vrátí tam, kde se dosud běžně promítalo – do kempu na Konopáči. Po šesti večerech se opět přestěhuje.

„Dva víkendy na konci července a začátkem srpna budou patřit projekcím na fotbalovém hřišti, kde se těšíme na spolupráci s místním fotbalovým klubem. Ve dnech 11. a 12. srpna bychom velmi rádi alespoň symbolicky obnovili promítání v areálu bývalého letního kina v zámeckém parku," prozrazuje naplánovaný program ředitel.

NÁVRAT KE KOŘENŮM

Mnoho pamětníku nostalgicky zamáčkne slzu, neboť mobilní kino se vrátí v parku do míst, kde stávalo třicetimetrové plátno a bývalou slávu tu připomínají jen betonové stupně v přírodním amfiteátru.

„I když řada lidí volá po obnovení kina v zámeckém parku, tento prostor není vybavený natolik, aby se tam daly dělat akce během celých prázdnin," vysvětluje Dalimil Nevečeřal důvod jen velmi krátké zastávky a dodává:

„Stěhováním na různá místa mapujeme prostor, který by byl nejvhodnější. Na konci sezóny pak plánujeme průzkum mezi diváky, jak na tento formát reagovali."