Meteostanice v Krouně, která se nachází v areálu tamější základní školy v nadmořské výšce 538 metrů, zaznamenala v srpnu už šest tropických dnů s teplotami nad 30 stupňů Celsia. V horkém srpnu roku 2015 jich zdejší stanice naměřila rekordních jedenáct, zbývá tedy dost času i na případné překonání této série.

Všechny hodnoty sleduje pečlivě i během prázdnin ředitel základní školy Josef Kyncl. Ten označuje letošek z hlediska počasí za extrémní. „Únor byl velmi mrazivý, neboť průměrná teplota zde byla téměř o šest stupňů nižší než v roce předchozím. O šest stupňů chladnější byl také březen. Od dubna ale pozorujeme zcela opačný trend. Duben už vykázal průměrnou teplotou téměř 13 stupňů, přičemž průměr za posledních pět let činil jen necelých devět stupňů. Jako bychom úplně přeskočili jaro,“ ohlíží se Josef Kyncl.

Nadprůměrně teplý byl v Krouně i letošní květen, odchylka od minulých let tu tvořila opět téměř tři stupně. O co vyšší byly jarní i letní teploty, o to více se propadly naměřené hodnoty srážek. „Za červen i za červenec to byla jen necelá polovina jinak obvyklých srážkových úhrnů. Velká část těchto srážek přitom připadala na prudké deště, které z hlediska závlahy půdy neměly velký efekt, protože značná část takové vody odtekla pryč,“ pokračuje Josef Kyncl.

Pitné vody pro samotnou školu je zatím ve studni dostatek. „Doufám, že nezůstaneme na suchu ani v září. Máme tady původní studnu z roku 1958, a ta je skutečně obrovská, neboť měří v průměru skoro sedm metrů. Pokud je v ní sloupec čtyř nebo pěti metrů vody, tak je to opravdu velká zásoba,“ vypočítává ředitel školy.

Zato potok Krounka, který se vine obcí, je nyní téměř bez vody. „Na Krounku je úplně zoufalý pohled a vyschly také veškeré strouhy, které dříve přiváděly vodu ze zamokřených luk pod lesy a z dalších vlhkých míst,“ uzavírá ředitel školy.

I když teď meteostanice v Krouně zaznamenává především průvodní jevy horkého a suchého léta, do několikaletých statistik zdejších měření se letošek zatím zapsal pouze dvěma absolutními rekordními hodnotami. Dvacátého pátého února tady naměřili nejnižší maximální denní teplotu, konkrétně -10,8 stupně Celsia, a 21. dubna zaznamenaly zdejší přístroje nejnižší relativní vlhkost vzduchu, a to 20 procent.

ÚDAJE PRO KAŽDÉHO
Meteostanice instalovaná na střeše krounské školy byla zprovozněna 12. března roku 2013. Zařízení měří desítky údajů, například teplotu, rychlost a směr větru, poryvy větru, vlhkost, srážky, pocitovou teplotu, výšku základny mraků, trendy měřených veličin, a většina z naměřených údajů je přístupná na webu školy. Každý se tak může podívat nejen na aktuální hodnoty, ale i na to, jaká teplota byla v noci, jakou rychlostí vítr foukal předchozí den a podobně. Veškerá naměřená data jsou zaznamenávána a systém z nich automaticky vyhodnocuje rekordní maxima nebo minima, a to po dnech, měsících, rocích nebo za celou dobu měření. Údaje jsou všem k dispozici i ve formě grafů na webu: mail.zskrouna.cz/meteo/ Množství měřených a zaznamenávaných dat je srovnatelné s profesionálními meteostanicemi.