Trojice malých koledníků vyrazili do ulic měst a vesnic na Chrudimsku už po osmnácté. Sbírka se konala ve dnech 5. a 6. ledna 2018 a celkem v těchto dnech vyrazilo koledovat šest stovek dobrovolníků ve dvě stě skupinkách.

V loňském roce se podařilo na okrese Chrudim vybrat 728 689 korun. Letošní výsledek byl ještě lepší. Do pokladniček Tří králů lidé přispěli celkem přispěli téměř milionem korun. Výsledné číslo se zastavilo na devíti stech šestnácti tisísích a stopatnácti korunách.

V celé České republice přinesla 104 283 591 Kč jen od koledníků, kterých i letos bylo několik tisíc. Tato částka ještě naroste o další téměř dva miliony, které lidé poslali formou dárcovských esemesek, zaslaných v průběhu Tříkrálového koncertu, který se 7. ledna konal v Brně. Bylo jich přes 33 tisíc.

Do letošního ročníku tradiční Tříkrálové sbírky se zapojilo třicet pět obcí. Jejich seznam se oproti loňskému roku rozrostl o Bylany, kde koledníci mezi místními obyvateli vybrali téměř osm tisíc korun.

Nejvíce skupinek koledníků chodilo podle očekávání po Chrudimi – celkem padesát čtyři. Malé obce jako Úhřetice, Libkov, nebo Krásné si vystačili jen s jedinou skupinkou koledníků. Jen pro zajímavost, v sedmičce obcí s jedinou skupinou koledníků se letos podařilo vybrat téměř čtyřicet tisíc korun.

VĚTŠINA PENĚZ ZŮSTANE V REGIONU
Výtěžek Tříkrálové sbírky, je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám lidí. Pomoc jde z největší části zpět do regionů a to z celých pětašedesáti procent. Patnáct procent využije na své projekty místní diecézní Charita, deset procent poputuje na projekty, které pomáhají v zahraničí. Zbývajících deset procent si mezi sebe rovným dílem rozdělí celostátní projekty a režijní náklady Tříkrálové sbírky.