Ležácký memoriál je věnován rodinám Boháčových a Burešových z č.p. 23. Tento dům byl jedním z devíti stavení, které stály v malé osadě Ležáky. Ta čítala ještě 24. června 1942 ráno celkem 53 trvale hlášených obyvatel. Muži nacházeli obživu v blízkých kamenolomech. Ženy se staraly o domácnost a pracovaly u sedláků.

close Boháčovi a Burešovi žili v č.p. 23. info Zdroj: Wikipedia zoom_in Boháčovi a Burešovi žili v č.p. 23.

Záštitu nad 12. ročníkem branného závodu převzali hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, ředitel krajského ředitelství Policie Pardubického kraje Jan Ptáček a ředitel krajského vojenského velitelství pro Pardubice Petr Holý.

Cílem tohoto projektu je přiblížit nejmladší generaci životní příběhy i tragický osud obyvatel Ležáků vypálených německými nacisty 24. června 1942. Právě na jejich památku pořádá Památník Lidice za finanční podpory Pardubického kraje a obce Miřetice branný závod pro mládež.

close Jediné zachované foto osady před vypálením. info Zdroj: Památník Ležáky zoom_in Jediné zachované foto osady před vypálením.

Prezence 12. ročníku Ležáckého memoriálu věnovaný obyvatelům Ležáků, ale i padlým partyzánům se uskutečnila na odstavném parkovišti nad obcí Majlant, která spadá pod místní část obce Miřetice v okrese Chrudim. Název obce Majlant souvisí s německým názvem lombardské metropole Milán a zde v lese se nachází pomník jednoho z členů partyzánského pluku Ludvíka Svobody, partyzána Česlava Zacha z Hroubovic.

close Děti uctily minutou ticha památku padlého partyzána Česlava Zacha. info Zdroj: Památník Ležáky zoom_in Děti uctily minutou ticha památku padlého partyzána Česlava Zacha.

Tento pluk se 8. května 1945 snažil odzbrojit vstupující německé jednotky. Jejich odvaha a oddanost českému národu byla podnícena i osudem vypálené osady Ležáky. Po příjezdu pancéřové divize byla však přesila nad jejich síly a cesta německým jednotkám byla uvolněna. Nelehký boj trval osm hodin a Česlav Zach při něm padl.

/Zeditovaná tisková zpráva/