Připomínka ležácké tragédie začala bohoslužbou, kterou celebroval královéhradecký diecézní biskup Dominik Duka. Po mši se uskutečnil koncert Ústřední hudby Armády České republiky Praha. Součástí pietního aktu byl i křest knihy „Křižovatky času. Ležáky v datech“. Její autorkou je Jarmila Doležalová, rozená Šťulíková, která se svou sestrou Marií jako jediné přežily vyhlazení osady Ležáky.

Účastníci včerejšího pietního aktu si mohli publikaci koupit a seznámit se tak s osudem dívenek, které unikly smrti předáním německým rodinám na převýchovu. Kniha, kterou Jarmila Doležalová vytvořila s dcerou a dalšími rodinnými příslušníky, byla vydána vlastním nákladem.

Ležácká tragédie se nikdy nesmí opakovat a je výstrahou i pro současnou generaci. Tato myšlenka zazněla v projevech hostů, mezi nimiž byli ministr kultury Václav Jehlička a místopředseda Senátu Petr Pithart.