Starosta Miřetic Jaroslav Chour tvrdí, že situace je kritická. Obec má povinnost se o národní kulturní památku starat, ale peníze jí citelně chybí. Třistatisícikorunový příspěvek od Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vyplácený od roku 1994 podléhá inflaci a obec k němu tudíž musí přidávat peníze ze svého. Ročně je to 900 tisíc korun. „Jako jedna z možných cest se jeví připojení k lidické příspěvkové organizaci, která je zařazena pod ministerstvo kultury. Proto k nám zástupci obce Lidice zavítali,“ uvádí Jaroslav Chour.

Lidická návštěva učinila na místostarostku Miřetic Jarmilu Alinčovou dobrý dojem. „Kdybychom do příspěvkové organizace vstoupili, ročně bychom z rozpočtu ušetřili půl milionu korun. To není malá částka. Peníze by nám mohly třeba pokrýt náklady na opravy místních komunikací,“ tvrdí místostarostka.

Lidičtí si prohlédli památník v Ležákách a jejich úkolem je nyní vypracovat výsledek šetření pro ministerstvo kultury. To, zda dojde k plánovanému spojení v jednu organizaci, musí ale nejprve schválit miřetické zastupitelstvo, které nyní zasedá 29. října.

O financování provozu a údržby ležáckého památníku, který je evidován jako národní kulturní památka, vpondělí miřetický starosta Jaroslav Chour diskutoval se senátorem Petrem Pithartem. Ten navštěvuje pietní shromáždění vLežákách každoročně a patří mezi řečníky, kteří uctívají památku nevinných ležáckých obětí svými projevy. Pithart například varoval před rasovou a jinou nesnášenlivostí, která je velmi závažným problémem pro současné lidstvo. Poukázal na ležáckou tragédii vtom smyslu, kam až může zajít lidská nenávist a zaslepenost.