Ač není Lezecká skupina HZS Pardubického kraje primárně určena pro záchranu z vrtulníku, přesto v rámci kvalitní a rychlé pomoci dnes cvičila, jak může urychlit záchranu přípravou zachraňovaných osob pro rychlý transport s leteckým záchranářem. „Impulsem pro uskutečnění tohoto výcviku byl zásah na vodárenské věži v Prachovicích, kdy za velmi extrémních podmínek lezci z územního odboru Chrudim zachránili a připravili pro transport vrtulníkem dvě zraněné osoby v bezvědomí,“ vzpomíná na výjimečný zásah lezec HZS Pardubického kraje Radek Svoboda, DiS.


Připomeňme, že se jednalo o zásah před dvěma lety (13. října), kdy se pracovníci při natírání věže zevnitř nadýchali výparů barvy a ředidla a nebyli sami schopni se z vodárenské věže dostat. Hasiči v dýchacích přístrojích bojovali nejen s časem, ale také s velmi špatným, úzkým (60cm) přístupem do věže vodojemu. Navíc bylo vše kolem hasičů čerstvě natřeno, což činilo povrch stěn vodojemu kluzkým a pro hasiče byla záchrana o to složitější. Celá událost se navíc odehrávala v padesátimetrové výšce.

Základem předvánočního procvičení bylo seznámení s podmínkami nasazení vrtulníku, stejně jako bezpečný pohyb v jeho blízkosti. „Důležitým bodem bylo upřesnění přípravy zraněné osoby pro předání leteckému záchranáři a její následný transport. Závěrečným bodem bylo praktické vyzkoušení podmínek záchrany, které vznikají pod vznášejícím se vrtulníkem. Každý člen lezecké skupiny si mohl vyzkoušet pozici zachraňované osoby a nechat se vytáhnout palubním navijákem za asistence leteckého záchranáře do útrob vrtulníku,“ přibližuje cvičení Radek Svoboda. Podle jeho slov se přes nevlídné počasí výcvik zdařil. Lezci Pardubického kraje tímto děkují posádce „záchranného vrtulníku“ za vstřícný přístup.


Vendula Horáková, tisková mluvčí HZS Pardubického kraje