Pro občany Chrudimi omezení provozu přinese úplné uzavření pracoviště evidence motorových vozidel ve dnech 4. – 7. května, odstávku systému e-pasů ve dnech 4. – 7. května (nebude možný příjem žádostí o pasy v běžné lhůtě, nebude možné ani předávání hotových pasů klientům).

Dojde rovněž k omezení činností na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů ve všech činnostech: žádosti občanů budou přijímány, ke zpracování ale dojde až v okamžiku ukončení odstávky centrálního systému. Pravděpodobné je jednorázové prodloužení zpracovacích lhůt asi o 10 dnů.