Rada doporučila zastupitelstvu delegovat prvního místostarostu Miroslava Tejkla jako zástupce města na valnou hromadu společnosti.

Na této valné hromadě má být navrženo odvolání Ladislava Libého (ODS) z funkce člena představenstva a doporučeno zvolení Jaroslava Trávníčka (ČSSD) do uvedené funkce.

Do dozorčí rady má být opětovně zvolen starosta Petr Řezníček, členem dozorčí rady společnosti se má nově stát i František Pilný (VV).