„S poslancem jsem navštívili například lokalitu Na Skalách u Rabštejnské Lhoty a zároveň diskutovali o životním prostředí a ekologii,“ říká místostarosta Roman Málek, který se cesty účastnil.

Dalšími navštívenými místy byly například městské lesy na Podhůře, kde byl poslanec seznámen s projektem obnovy stezek a osudem vyhlídkové věže Bára. Zastávka proběhla také v obci Deblov, kde si Ambrozek prohlédl s odstupem i následky letní kalamity.

Během cesty se hovořilo též o sanacích v areálu bývalé Transporty, v Hodoníně u Nasavrk a dalších otázkách z oblasti životního prostředí.