V těchto dnech dochází v areálu zříceniny hradu Lichnice k opravě jižního nároží hradního paláce.

Na rekonstrukci objektu jsou čerpány peníze z ministerstva kultury, a to z „Programu záchrany architektonického dědictví. Jsou určeny na nejvýznamnější kulturní památky“ řekl Slavomír Kudláček z památkového odboru v Chrudimi.Další finanční prostředky poskytl Městský úřad v Třemošnici.

Práci na rekonstrukci části hradního paláce je náročná. Částečně se přizdívá líc nároží, čímž se zpevní celé zdivo. Malta, která se využívá, je na úrovni barokní doby – obsahuje tudíž metakaolín. Tímto způsobem se zdivo zakonzervuje, vyspáruje se a zpevní, takže nehrozí zatékání vody. „V neposlední řadě se odstraní různé porosty, které narušují statiku zdiva,“ sdělil Jiří Vomela , který zde práci vykonává. Oprava kulturní památky bude přínosem a zvýší se tak atraktivnost v rámci cestovního ruchu.

Na Lichnici už vládne podzim, pohled do okolí hraje všemi barvami a jistě stojí za to zříceninu navštívit. Lidé si mohou hrad prohlédnout ještě do konce října. Poté se připraví na svůj „zimní spánek“. Kastelánka Ivana Matyková uzamkne hradní muzeum a bude čekat na jaro, kdy Lichnici opět probudí.

(pk)