„Ve sklepení hradu se voda zdržuje. Je to voda puklinová, která se sem dostala zpovrchu. Zčásti zasypaná a přitom mnohem hlubší studna je však suchá,“ uvádí výzkumník Karel Svoboda, který tu na podzim provedl malou speleologickou sondu. Kam tedy voda mizí? „Chceme se sem vrátit zjara, jakmile to počasí dovolí, a věnovat se průzkumu lichnického podzemí důkladněji. Myslím, že hrad ještě nevydal všechna svá tajemství,“ dodává Svoboda.

Lichnici nechal postavit okolo roku 1250Smil ze Žitavy, později nazývaný zLichtenburka. Studna je umístěna vmístech kde býval příkop, oddělující bytovou část hradu, takzvaný „palác“, od nádvoří a ostatních objektů.