Kromě laviček a nově vysázených stromů náměstí ozdobí velkoryse řešená a originálně výtvarně pojednaná kašna.

Už jen samotné rozměry nové kašny jsou výjimečné. Dílo o průměru tří metrů bude vytvořeno z jednoho jediného kusu žuly. Vnitřní stěnu kašny má reliéfně ozdobit nápis či několik nápisů. „To nejdůležitější, a sice samotné sdělení nápisu, je v tuto chvíli stále ještě otázkou. A zde je příležitost pro občany Chrudimě. Otevřeli jsme možnost, aby do podoby kašny promluvili,“ říká místostarosta Pavel Štěpánek.

Město tak vyzývá své občany, aby se pokusili navrhnout, jaké sdělení uvidí návštěvník, který na novém náměstí spočine právě u kašny. Jediným omezením je, aby se týkalo Chrudimi, a to pokud možno s nadčasovým přesahem. Své návrhy mohou občané zasílat do 8. prosince na e-mail kasna@chrudim-city.cz nebo na adresu Městský úřad Chrudim – Oddělení vnějších vztahů, Resselovo nám. 77, Chrudim – s heslem „kašna“ na obálce. Výběr námětů posoudí Komise historická a letopisecká a Komise pro komunikaci města, poslední slovo bude mít architekt Poláček.