Včerejší den věnovaly i tisíce lidí na Chrudimsku návštěvě hřbitovů a urnových hájů.

Vzpomínka na všechny věrné zesnulé, Památka všech věrných zemřelých či lidově „dušičky” se slaví již od 10. století.

Rozsvícení svíce v tento den symbolizuje v křesťanské tradici víru ve věčný život.

Památka zesnulých

Tento svátek, kdy se projevuje úcta k mrtvým, se na našem území slavil od dob pohanských až po časy, které náboženským svátkům právě nepřály.V současnosti však na rozdíl od dob pohanských klademe na hroby místo kamínků věnce a květiny a zapalujeme svíčky. V pokřesťanštělé formě jde o svátek Všech svatých 1. listopadu a následné Dušičky 2. listopadu.

Zatímco ve střední Evropě vzpomínáme na mrtvé, v anglosaských zemích a především v Americe si lidé na tento den připravují pestrobarevné kostýmy na slavnostní veselice, vydlabávají dýně, které mají strašit. Halloween se v posledních letech začal prosazovat i v Česku. Tento svátek přinesli do Ameriky Irové. Již ve své vlasti vyřezávali do vydlabané řepy nebo brambory strašidelné obličeje. Ty pak dávali na okenní římsy, aby od domu během noci Všech svatých odehnali duchy zemřelých. Z těchto důvodů se zároveň převlékali do strašidelných kostýmů. V Americe se posléze místo chybějící řepy začaly vydlabávat dýně.Nejdříve uvnitř dýní svítily kousky řezavého uhlí. Později se začaly používat svíčky.

(man)