Na uvedeném výsledku se podílí i navýšení počtu sběrných boxů o šest kusů oproti předchozímu roku. Nejvýznačnější podíl na celkovém množství činí textilní materiály odložené do sběrného dvora (téměř 9 tun), dále boxy v sídlišti Dr. Malíka (7,9 t) a Dr. Peška (6 t). Nejúspěšnějšími měsíci z pohledu statistiky byly říjen (9,5 t), září (9,1 t) a prosinec (8,5 t). Technické služby Chrudim děkují občanům Chrudimi za zodpovědný a aktivní přístup k třídění odpadu, a rovněž tak děkují i spolupracující firmě TextilEco.