V místní části Podlažice lidé hromadili odpad dlouhá léta. Vysloužilý nábytek, ledničky, pračky anebo i autovraky shromáždili na dvou černých skládkách pár metrů od sebe.

Hromadu nepořádku založil bezdomovec, o druhou skládku se postarali místní sociálně nepřizpůsobiví občané. „Lidé mají přirozené,že se chovají jako smečka. A tak následovali zakladatele skládky a začali tam přidávat další odpad. Nikdo to neřešil. Přitom je nedaleko vrt, zdroj pitné vody pro Chrudim a Pardubice,“ popsal starosta Krňanský.

Před likvidací skládek město Chrast oslovilo Českou inspekci životního prostředí, která zhodnotila stav jako velmi závažný. Celkové náklady se vyšplhaly na tři čtvrtě milionu korun, dvěma sty tisíci přispěl Pardubický kraj. Nyní prostor hlídají kamery. „Už nepřipustím, že by se situace opakovala,“ zdůraznil Krňanský.

V Chrasti dosud lidé mohli nepotřebné velkoobjemové věci odkládat v rámci hromadného svozu, který se konal jednou za měsíc. Ale chaos a spousta nepořádku po městě byl jeho součástí. Proto od listopadu začne provoz takzvaného sběrného místa. Bude občanům k dispozici třikrát týdně, kdy budou moci vysloužilé věci odevzdat oproti předložení občanského průkazu. „Teď jednáme s okolními obcemi o spolupráci. Zatím nemáme váhu, která by určovala množství svezeného odpadu, ale řešíme to,“ dodal starosta.

MALÝ DVOREČEK

Otázka odpadů je v současné době velmi žhavá, města a obce řeší, jak budou po roce 2030 separovat tak, aby lidé nemuseli platit obrovské sumy za likvidaci. Ani tentokrát si chrastecký starosta neodpustil připomínku vztahující se k městu Chrudim. To, jako obec s rozšířenou působností, chce separaci odpadů řešit jinou cestou než se spojit s obcemi mikroregionu. Za takový postup je terčem kritiky. Jak se vyjádřil na pondělním zastupitelstvu chrudimský starosta František Pilný, hodlá o separaci odpadů nejprve hovořit s pardubickým primátorem. Právě krajské město má čtrnáct sběrných dvorů a jak zaznělo na zastupitelstvu, Chrudim má jen „malý dvoreček“.